June 16 - 20, 2021

Wapello County Fair - Eldon, Iowa  

 Wapello County Fair to Ottumwa:
21 Minutes - 16.5 Miles (Hwy 16 & 34)

Wapello County Fair to Fairfield: 
26 Minutes - 21.5 Miles (Hwy 16 & 34)

aaaaaaaaaaaaiii